• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 42 73 544
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/O szkole/Historia szkoły

Historia szkoły

Szkołę Podstawową nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów oddano do użytku 1 maja 1963 roku. Pierwszym jej kierownikiem był Roman Pietras. Kolejni dyrektorzy szkoły to: Stanisław Piechula, mgr Edward Piórecki, mgr Ewa Kluczniok, Irena Babczyńska. Od 4 listopada 1996 roku do chwili obecnej dyrektorem szkoły jest mgr Aleksander Pyszny.

Początkowo do szkoły nr 8 uczęszczało około 231 uczniów klas I - VIII. Pod koniec roku 2003 w klasach I - VIII uczyło się 222 uczniów. Obecnie w naszej szkole mamy 160 uczniów w klasach I - VIII. W szkole znajduje się 10 oddziałów klas I - VIII, w których uczy 30 nauczycieli w tym 11 pełnoetatowych zatrudnionych w SP8.

W listopadzie 1992 roku miało miejsce nadanie SP 8 imienia Romana i Zdzisława Pietrasów. Akt nadania wręczył dyrektorowi szkoły Ewie Kluczniok burmistrz Leonard Piórecki. Od tego czasu corocznie w listopadzie obchodzone jest Święto Szkoły i Patronów.

W naszej niewielkiej szkole jest 10 przestrzennych klasopracowni, które zapewniają uczniom spokojną i efektywną naukę. Wszyscy uczniowie mają dostęp do komputerów znajdujących się w pracowni informatycznej oraz biblioteki, która posiada czytelnię i spełnia rolę centrum informacyjnego szkoły. Jak każda szkoła i nasza posiada salę gimnastyczną. Jednakże w otoczeniu szkoły jest duży i zielony teren, gdzie w ciepłe dni odbywają się lekcje wychowania fizycznego, ponieważ mamy tu trawiastą bieżnię, boiska m. in. do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej oraz kort tenisowy.

Szkoła nr 8 oferuje swoim uczniom szeroki wachlarz zajęć rozwijających ich zainteresowania oraz umiejętności. Takimi zajęciami są m. in.: koło polonistyczne, koło teatralne, koło recytatorskie, koło informatyczne, koło przyrodnicze, koło muzyczne, koło plastyczne, zajęcia wyrównawcze matematyki, SKS.

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w przeróżnych konkursach i zawodach. Gabloty pełne są pucharów i medali, a ściany dyplomów.

Na podstawie „Jubileusz 40 - lecia Szkoły Podstawowej nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Dębieńsku Wielkim”, 2003 Czerwionka - Leszczyny

do góry