• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 42 73 544
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/Kontakt/Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza Szkoły Podstawowej nr 8 w Czerwionce-Leszczynach jest dostępna na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Adres platformy: http://epuap.gov.pl 

Dokumenty można przekazywać za pomocą formularza tam umieszczonego.

Uwaga!

W celu złożenia pisma (wniosku) do Szkoły Podstawowej nr 8 w Czerwionce-Leszczynach za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest uprzednie założenie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP,
Założenie konta przebiega obecnie w dwóch etapach (założenie konta i "założenie organizacji"), ponieważ zgodnie z wymaganiami ePUAP konieczne jest powiązanie konta z "organizacją". Przez termin "organizacja" w tym przypadku rozumie się instytucję lub osobę fizyczną.
Po założeniu konta dokumenty elektroniczne należy przygotować za pomocą formularza udostępnionego na platformie ePUAP i podpisać bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem lub za pomocą profilu zaufanego.
Co to jest profil zaufany i jak go wyrobić?
Możliwe jest dodawanie załączników w formatach plików: DOC, ODT, RTF, PDF, XLS, SXC, TXT, JPG, TIF, GIF, ZIP, TAR.
Wnioski zawierające złośliwe oprogramowanie nie będą rozpatrywane.
Wysyłanie pisma ogólnego do Podmiotu - wyjaśnienia:

https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne 

do góry