• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 42 73 544
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/Dla Uczniów/Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny

Jak zalogować się do systemu UONET+? - instrukcja dla ucznia i rodzica

Aby uczeń mógł logować się do systemu UONET+, muszą być wprowadzone do systemu jego dane, w szczególności: imię i nazwisko, PESEL oraz adres e-mail.

Aby do systemu mógł logować się również rodzic ucznia, w kartotece ucznia muszą być wprowadzone jego dane, a w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail (inny niż adres ucznia).

Opcjonalnie może być wymagany również PESEL rodzica - zależy to od konfiguracji systemu przez jednostkę.

Dane ucznia i jego rodziców wprowadza do systemu sekretarz szkoły lub wychowawca klasy.

Podczas pierwszego logowania do systemu każdy użytkownik musi przeprowadzić procedurę zakładania (lub aktywacji) konta, która wiąże się z utworzeniem hasła dostępu do systemu.

Zakładanie konta podczas pierwszego logowania do systemu
1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych, wprowadź adres strony startowej witryny systemu

i naciśnij klawisz Enter.

Adres strony startowej witryny systemu przekazuje rodzicom i uczniom szkoła i jest to jedyne źródło pozyskania prawidłowego adresu witryny.
2. Na wyświetlonej stronie kliknij przycisk Zaloguj się.

Wyświetli się strona logowania do systemu.

3. W oknie logowania kliknij odnośnik Załóż konto.

4. W oknie Tworzenie konta wpisz swój adres e-mail (ten sam, który został wcześniej wprowadzony do bazy

systemu ), zaznacz opcję Nie jestem robotem, a następnie kliknij przycisk Wyślij wiadomość.

Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robotem rozwinie się okienko weryfikacji, wykonaj zalecane czynności (np. przepisz kod z obrazka) i kliknij przycisk Zweryfikuj.

Zadanie do wykonania możesz zmienić za pomocą ikony.

5. Zapoznaj się z treścią komunikatu wyświetlonego na stronie Podsumowanie operacji.

6. Zaloguj się do swojej poczty elektronicznej, odbierz wiadomość, przeczytaj ją i kliknij odnośnik do

strony, na której będziesz mógł wprowadzić swoje hasło.

Jeśli wiadomości nie ma w głównym folderze skrzynki odbiorczej, przejrzyj inne jej foldery.

7. W oknie Aktywacja konta w polach Nowe hasło oraz Powtórz nowe hasło wprowadź swoje hasło, stosując się do podpowiadanych wymagań. Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło.

Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robotem rozwinie się okienko weryfikacji, wykonaj zalecane czynności i kliknij przycisk Zweryfikuj.

Wyświetli się strona Podsumowanie operacji z komunikatem o zmianie hasła.

8. Zamknij okno przeglądarki.

Logowanie do systemu UONET+
1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych i przejdź na stronę startową systemu UONET+.

2. Kliknij przycisk Zaloguj się

3. W oknie logowania wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się.

Zostaniesz przekierowany na swoją stronę startową, która zawiera komplet informacji dedykowanych dla Ciebie. Ze strony startowej możesz przejść do witryny ucznia i rodzica klikając przycisk Uczeń.

Jeśli jesteś rodzicem kilku uczniów uczęszczających do szkół, które obsługiwane są przez tą samą lokalizację systemu, i Twój adres e-mail został wpisany w kartotece każdego dziecka (jako adres rodzica), to z poziomu Witryny ucznia i rodzica możesz przeglądać informacje dotyczące każdego dziecka.

Jeśli zapomnisz hasło, to na stronie logowania do systemu skorzystaj z odsyłacza Przywróć dostęp w celu utworzenia nowego hasła (konieczne jest wówczas przeprowadzenie podobnej procedury jak podczas zakładania konta).

www.vulcan.edu.pl

do góry