• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 42 73 544
 • lokalizacja
 • BiP

Ważne terminy

Dyrektor szkoły pełni dyżur dla rodziców we wtorki i czwartki w godzinach 14.30 - 16.00.                           W innym terminie - po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022:

 • 09.09.2021r. - zebranie ogólne z rodzicami, zebrania klasowe ( kl.VII-VIII)
 • 14.09.2021r. - zebranie ogólne z rodzicami, zebrania klasowe ( kl. I-VI)
 • 09.11.2021r. - „drzwi otwarte”
 • 20.01.2022r. - zebranie ogólne z rodzicami, zebrania klasowe
 • 05.04.2022r. - „drzwi otwarte”, zebranie z rodzicami uczniów klasy VIII
 • 17.05.2022r. - spotkania z rodzicami uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

 • 12. 11. 2021 r. (piątek) - organizacja zajęć opiekuńczych
 • 07. 01. 2022 r. (piątek) - organizacja zajęć opiekuńczych
 • 02. 05. 2022 r. (poniedziałek) - organizacja zajęć opiekuńczych
 • 24-26. 05.2022 r. - organizacja zajęć opiekuńczych - egzamin ósmoklasisty
 • 17. 06. 2022 r. (piątek) - organizacja zajęć opiekuńczych
 • 21. 06. 2022 r. (wtorek) - organizacja zajęć opiekuńczych
do góry